Vragen? 085-902 5890

KiKCampus: raad en daad bij het voldoen aan de nieuwe bouwwetgeving

De KiKCampus faciliteert organisaties bij het voldoen aan een belangrijk aspect van de Wkb: de verplichte inzet van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) voor kwaliteitsborging. De KiKCampus zorgt ervoor dat u (ontwikkelaar/opdrachtgever, architect, voorschrijver, bouwer, kwaliteitsborger of afdeling Bouw- en Woningtoezicht) snel en goed aan de slag kunt met een Wkb-instrument voor kwaliteitsborging, zoals het genieke KiK. De KiKCampus biedt u niet alleen technisch-inhoudelijke ondersteuning bij projecten, maar óók op organisatorisch niveau. Resultaat: u werkt sneller overeenkomstig de nieuwe regelgeving. En u werkt direct efficiënt samen met uw partners in de bouwkolom.

Waarom Kwaliteitsborging conform de Wkb?

Kwaliteitsborging met een speciaal toegelaten ‘instrument’ (systeem) is wettelijk vereist zodra de Wkb van kracht is. U kunt dus niet zonder. En u wilt ook niet zonder, want: veel faalkosten in bouw- en infraprojecten ontstaan door onjuiste afstemming van informatie en processen. Hierdoor staan marges onder druk en wordt niet altijd geleverd wat wordt verwacht. Met name in het proces rond het afstemmen, toetsen en borgen van (publieke en private) eisen is veel te winnen. KiK is daarvoor bij uitstek geschikt: het is er voor de hele bouwkolom. Organisaties die aan de slag gaan met kwaliteitsborging bijvoorbeeld met het instrument KiK krijgen beter zicht op technische risico’s en kunnen dus betere prestaties leveren op het gebied van efficiency en klanttevredenheid. Tegelijk krijgen ze beter grip op interne processen en projectresultaten.

Tien veelgestelde vragen over de Wkb en kwaliteitsborging

Veelgestelde vragen

KiK: verbindende factor in bouwkwaliteit

KiK is hét instrument voor kwaliteitsborging in bouw en infra onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met vier doeltreffende maatwerkmodules in één systeem spreekt de hele bouwkolom dezelfde taal.

KiKCampus biedt informatie, begeleiding, training én faciliteert certificatie.

De KiKCampus staat u terzijde bij het implementeren van alle aspecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met de KiKCampus verwerft u snel de juiste tools en vaardigheden.

Begeleiding

 • Invoering kwaliteitsborging
 • Project Start Ups
 • Helpdesk

Certificering

 • KIK-licentie
 • BRL5019
 • BRL5029

Training

 • KIK-training
 • Workshop kwaliteit

Tooling

 • KiK-gerelateerde software (BRIS, etc.)
 • Kennisproducten
 • Raamwerk invoering

Met deze twee BRL-en werken bouwers en borgers perfect samen.

Dezelfde taal spreken. Samen kwaliteit aantoonbaar maken. Met deze twee BRL-en werken bouwers en borgers perfect samen. In beider belang.

BRL 5019 Kwaliteitsborging in bouw en infra

Onder de Wkb is het voor gekwalificeerde kwaliteitsborgers noodzakelijk en voor deskundigen sterk aan te raden KOMO-gecertificeerd te zijn op grond van BRL 5019 ‘Kwaliteitsborging in bouw en infra’.

Deskundigen in bouw en infra zijn bijvoorbeeld bij projecten te betrekken bouwfysici, ontwerpers en bouwkundig ingenieurs c.q. adviseurs. Kwaliteitsborgers die gecertificeerd zijn op basis van BRL 5019 én gebruik maken van een toegelaten kwaliteitsborgingsinstrument, zoals KiK, geven professioneel gestalte aan kwaliteitsborging in bouw en infrabij het ontwerp en bij beoordeling van de kwaliteit van bouwwerken. Deskundigen die het KOMO-certificaat op basis van BRL 5019 bezitten, zijn bij uitstek en objectief gekwalificeerd om kwaliteitsrisico’s in te schatten en bij te dragen aan de borgingsstrategie.

Wilt u meer informatie of wilt u gecertificeerd worden conform BRL5019? Neem contact op met KiKCampus.

Contact

BRL 5029 Kwaliteitscontrole door bouwer

Onder de Wkb wordt iedere bouwer, ook in de infra, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat hij bouwt en dat voor een periode van 10 jaar vanaf definitieve oplevering.
Dus is het zaak bouwfouten te vermijden en de gerealiseerde kwaliteit aantoonbaar te maken.

Daarvoor moet uw interne kwaliteitssysteem zodanig zijn ingericht dat daarmee aangetoond kan worden dat aan alle eisen is voldaan en uw faalkosten reduceert. Dat kan door als bouwer het KOMO-certificaat op grond van BRL 5029 ‘Kwaliteitscontrole door bouwer’ te behalen. Daarmee maakt u duidelijk dat uw kwaliteitssysteem objectief is getoetst en helemaal op orde is. Resultaat: u verkleint de faalkosten, beperkt uw aansprakelijkheid en bespaart op uw verzekeringspremies.

Wilt u meer informatie of wilt u gecertificeerd worden conform BRL5029? Neem contact op met KiKCampus.

Contact

Nieuws over Wkb, KiK en kwaliteitsborging

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen rond de KiKCampus, Wkb, instrument KiK en regelgeving. Nieuwsitems vindt u hier.

Ga naar nieuws
Bekijk de video: Klaar voor kwaliteit met de KiKCampus!

Bekijk de video: Klaar voor kwaliteit met de KiKCampus!

Voor het (online) Jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland maakte de KiKCampus de video ‘Klaar voor kwaliteit met de KiKCampus! Jaap Kolk, programmamanager KiKCampus praat over de voorbereiding op Wkb met Ruud Verhagen van ZIN kwaliteitsborging en over financierbaarheid van kleine bouwwerken met Keimpe Stroop van gBOU. en Lars Kiebert van KiK.

15 oktober 2020 Lees meer
Samenwerking KiK-KOMO met Kiwa en SKG-IKOB

Samenwerking KiK-KOMO met Kiwa en SKG-IKOB

Op 22 september ondertekenden Wim van Vreeswijk van Kiwa en Bastiaan Benz van SKG-IKOB de samenwerkingsovereenkomst met KiK. Ton Jans, directeur KiK, zette zijn handtekening namens KiK onder beide contracten. De samenwerking tussen KiK en de certificatie-instellingen Kiwa en SKG-IKOB verankert de toelating van de KiK-kwaliteitsborger, (externe) specialisten en personeel die de kwaliteitsborging uitvoeren volgens het KiK-reglement.

23 september 2020 Lees meer
De KiKCampus gebruikt extra tijd tot Wkb voor nieuwe initiatieven

De KiKCampus gebruikt extra tijd tot Wkb voor nieuwe initiatieven

Klaar voor kwaliteit?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat geeft ook de KiKCampus de ruimte zich te bezinnen op de komende anderhalf jaar. “De belangrijkste vraag die de KiKCampus zich stelt: Welke aanvullende oplossingen kunnen we de bouw en infra bieden op weg naar de nieuwe ingangsdatum Wkb?”, aldus Jaap Kolk, programmamanager van de KiKCampus.

16 juni 2020 Lees meer

De partners van KiKCampus zijn:

ZiN Kwaliteitsborging
BOB Bouwopleidingen
Kiwa
Ketenstandaard
SKH
AFNL
Building Changes
BRIS
gBOU
KOMO
SKG-IKOB
STABU