Vragen? 085-902 5890

KiKCampus: raad en daad bij het voldoen aan de nieuwe bouwwetgeving

KiKCampus faciliteert organisaties bij het voldoen aan een belangrijk aspect van de Wkb: de verplichte inzet van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) voor kwaliteitsborging. KiKCampus zorgt ervoor dat u (ontwikkelaar/opdrachtgever, architect, voorschrijver, bouwer, kwaliteitsborger of afdeling Bouw- en Woningtoezicht) snel en goed aan de slag kunt met een Wkb-instrument voor kwaliteitsborging, zoals het genieke KiK. KiKCampus biedt u niet alleen technisch-inhoudelijke ondersteuning bij projecten, maar óók op organisatorisch niveau. Resultaat: u werkt sneller overeenkomstig de nieuwe regelgeving. En u werkt direct efficiënt samen met uw partners in de bouwkolom.

Waarom Kwaliteitsborging conform de Wkb?

Kwaliteitsborging met een speciaal toegelaten ‘instrument’ (systeem) is wettelijk vereist zodra de Wkb van kracht is. U kunt dus niet zonder. En u wilt ook niet zonder, want: veel faalkosten in bouw- en infraprojecten ontstaan door onjuiste afstemming van informatie en processen. Hierdoor staan marges onder druk en wordt niet altijd geleverd wat wordt verwacht. Met name in het proces rond het afstemmen, toetsen en borgen van (publieke en private) eisen is veel te winnen. KiK is daarvoor bij uitstek geschikt: het is er voor de hele bouwkolom. Organisaties die aan de slag gaan met kwaliteitsborging door middel van KiK krijgen beter zicht op technische risico’s en kunnen dus betere prestaties leveren op het gebied van efficiency en klanttevredenheid. Tegelijk krijgen ze beter grip op interne processen en projectresultaten.

Tien veelgestelde vragen over de Wkb en kwaliteitsborging

Veelgestelde vragen

KiK: verbindende factor in bouwkwaliteit

KiK is hét instrument voor kwaliteitsborging in bouw en infra onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met vier doeltreffende maatwerkmodules in één systeem spreekt de hele bouwkolom dezelfde taal.

KiKCampus biedt informatie, begeleiding, training én faciliteert certificatie.

KiKCampus staat u terzijde bij het implementeren van alle aspecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met KiKCampus verwerft u snel de juiste tools en vaardigheden.

Begeleiding

 • Invoering kwaliteitsborging
 • Project Start Ups
 • Helpdesk

Certificering

 • KIK-licentie
 • BRL5019
 • BRL5029

Training

 • KIK-training
 • Workshop kwaliteit

Tooling

 • KiK-gerelateerde software (BRIS, etc.)
 • Kennisproducten
 • Raamwerk invoering

Met deze twee BRL-en werken bouwers en borgers perfect samen.

Dezelfde taal spreken. Samen kwaliteit aantoonbaar maken. Met deze twee BRL-en werken bouwers en borgers perfect samen. In beider belang.

BRL 5019 Kwaliteitsborging in bouw en infra

Onder de Wkb is het voor gekwalificeerde kwaliteitsborgers noodzakelijk en voor deskundigen sterk aan te raden KOMO-gecertificeerd te zijn op grond van BRL 5019 ‘Kwaliteitsborging in bouw en infra’.

Deskundigen in bouw en infra zijn bijvoorbeeld bij projecten te betrekken bouwfysici, ontwerpers en bouwkundig ingenieurs c.q. adviseurs. Kwaliteitsborgers die gecertificeerd zijn op basis van BRL 5019 én gebruik maken van een toegelaten kwaliteitsborgingsinstrument, zoals KiK, geven professioneel gestalte aan kwaliteitsborging in bouw en infrabij het ontwerp en bij beoordeling van de kwaliteit van bouwwerken. Deskundigen die het KOMO-certificaat op basis van BRL 5019 bezitten, zijn bij uitstek en objectief gekwalificeerd om kwaliteitsrisico’s in te schatten en bij te dragen aan de borgingsstrategie.

Wilt u meer informatie of wilt u gecertificeerd worden conform BRL5019? Neem contact op met KiKCampus.

Contact

BRL 5029 Kwaliteitscontrole door bouwer

Onder de Wkb wordt iedere bouwer, ook in de infra, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat hij bouwt en dat voor een periode van 10 jaar vanaf definitieve oplevering.
Dus is het zaak bouwfouten te vermijden en de gerealiseerde kwaliteit aantoonbaar te maken.

Daarvoor moet uw interne kwaliteitssysteem zodanig zijn ingericht dat daarmee aangetoond kan worden dat aan alle eisen is voldaan en uw faalkosten reduceert. Dat kan door als bouwer het KOMO-certificaat op grond van BRL 5029 ‘Kwaliteitscontrole door bouwer’ te behalen. Daarmee maakt u duidelijk dat uw kwaliteitssysteem objectief is getoetst en helemaal op orde is. Resultaat: u verkleint de faalkosten, beperkt uw aansprakelijkheid en bespaart op uw verzekeringspremies.

Wilt u meer informatie of wilt u gecertificeerd worden conform BRL5029? Neem contact op met KiKCampus.

Contact

Nieuws over Wkb, KiK en kwaliteitsborging

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen rond KiKCampus, Wkb, instrument KiK en regelgeving. Nieuwsitems vindt u hier.

Ga naar nieuws
Oproep KiKCampus; start proefprojecten

Oproep KiKCampus; start proefprojecten

Nu starten met ervaringsprojecten met bouwen volgens de Wkb is geen luxe, maar noodzaak. In de eerste plaats voor bouwbedrijven. Want hun aansprakelijkheid en bewijslast zijn onomkeerbaar. En in sommige gevallen al super actueel. Want wie nu gaat bouwen aan een project dat na 1 januari 2021 wordt opgeleverd, valt al onder de regelgeving van de Wkb. En moet dus straks kunnen aantonen goed werk te hebben geleverd. Ook al was dat werk in 2019…

7 november 2019 Lees meer
Schrijf u nu in voor de KiK-training!

Schrijf u nu in voor de KiK-training!

Bent u opdrachtgever in bouw/infra, voorschrijver, bouwer, aanstaande kwaliteitsborger of werkzaam bij een afdeling Bouw- en Woningtoezicht? Bereid u dan optimaal voor op de Wkb met de KiK-training.
U kunt nu inschrijven! Doe het meteen, dan bent u zeker op tijd.

12 september 2019 Lees meer
Oprichting stichting KiKCampus

Oprichting stichting KiKCampus

Na een lange periode van voorbereiding is nu de belangrijke formele stap gezet om de ingeslagen weg van de KiKCampus te vervolgen. Op 10 juli ondertekenden Nico Heijmen, René de Kwaadsteniet (beiden Building Changes), Bastiaan Benz (SKG-IKOB) en Ton Jans (KOMO, KiK) de akte van oprichting van de Stichting KiKCampus. Dit gebeurde bij Schaap Advocaten Notarissen in Rotterdam.

15 juli 2019 Lees meer

De partners van KiKCampus zijn:

kiwa
Ketenstandaard
SKH
afnl
building change
bris
g-bou
komo
SKG
Stabu